bvz-ip  

deel 2

|    Sportmassage    |    Gedragsspecialist    |   SensiPlus®therapie    |    Prijzen    |    Contact    |  

A
   
 Counseling / gesprekstherapeut en CoachingGesprekspop


Joris
 

Sinds 1988 ben ik in het onderwijs werkzaam. Eerst een jaar als invalkracht in het basisonderwijs en vanaf maart 1989 werk ik in het voortgezet speciaal onderwijs. Ik ben begonnen als leerkracht op Werkenrode te Groesbeek, leerlingen met een lichamelijke handicap of beperking. Dit is cluster 3 onderwijs. Van 1989 tot en met 1992  was ik werkzaam aan de Mgr. Terwindtschool: een school voor doven, slechthorenden, spraak-taalgestoorden en meervoudig gehandicapte kinderen. Ook hier werkte ik weer met jongeren en verzorgde de AVO-vakken. Deze school hoort nu bij stichting Viataal en is een cluster 2 school. In die tussentijd heb ik mijn Post HBO studie Speciaal Onderwijs akte gehaald. Graag wilde ik mijn horizon verbreden en ben na 4 jaar naar de Rogier v.d. Weijden school later de Rietlanden in ’s Hertogenbosch  gegaan,  een school voor zeer moeilijk opvoedbare jongeren, nu cluster vier onderwijs. Daar heb ik zeven jaar gewerkt en vanwege gezinsuitbreiding ben ik dichterbij huis gaan werken en zo werk ik vanaf begin het jaar 2000 in Nijmegen op de Mr. Johan Visserschool, nu de Kristallis Scholengroep. Ook een cluster 4 school, REC Vierland.
Ik was zeven jaar op de Mr. Johan Visserschool/ Kristallis scholengroep drie dagen mentor voor leerlingen met een gedragsstoornis, externaliserende problematiek en verzorgde daar de AVO-vakken. Vanaf augustus 2007 ben ik mentor van leerlingen met een autistisch spectrum stoornis (ASS), vakleerkracht Duits, coach leerlingen en collega's en ik houd me bezig met allerlei roosters.
Omdat ik meer wilde weten over het gedrag van de leerlingen en niet alleen maar probleemdenkend bezig wilde zijn, heb ik de master opleiding voor gedragsspecialist in het schooljaar 2007-2008 bij Fontys te Eindhoven gevolgd en het diploma Master Special Educational Needs (M SEN) behaald.

Tijdens deze studie heb ik nog meer kennis gekregen over de sociaal-emotionele ontwikkeling, gedragsproblematiek en psychopathologie van kinderen en jongeren. Door deze kennis ben ik in staat om oplossingen samen met het kind / de jongere te bedenken. Door middel van een oplossingsgerichte benadering met kinderen / jongeren met gedragsproblematiek weet ik wat er wel goed gaat / ging in de (onderwijs) situatie van het kind of de jongere. Ik probeer door middel van gesprekken met het kind / jongere de situatie te analyseren en te hanteren. Ik kan hen, collegae van school en ouders dan beter begeleiden omdat ik weet wat er speelt.
Mijn begeleiding heeft betrekking op het effectief omgaan met kinderen/ jongeren met gedragsproblematiek.
Problemen zijn er om opgelost te worden en daar wil ik samen met uw dochter / zoon, kleinkind of uw leerling aan werken.

Steve de Shazer en Insoo Kim Berg zijn de grondleggers van oplossingsgericht werken en oplossingsgerichte gespreksvoering. Wanneer u deze namen googled, kunt u lezen wat het allemaal inhoudt.

Om deze oplossingsgerichte gesprekken /  oplossingsgericht werken te combineren met bijvoorbeeld Sensi-therapie of een ontspannende massage is zeer goed mogelijk en kan zelfs het verbeteringsproces versnellen.
Met alle technieken en vaardigheden die ik in het verleden geleerd heb,  probeer ik een ieder in balans te brengen. Voelt u zich geestelijk goed dan heeft u lichamelijk ook veel minder klachten.
Het is zo belangrijk dat Geest en Lichaam in balans zijn zodat een ieder zich heerlijk voelt.

En deze balans wilt u voor uzelf of voor uw kind, uw kleinkind, neef of nicht of uw leerling toch ook!
 
   

 

Counseling bij verslaving


Met behulp van counseling kan ik cliënten die kampen met verscheidene verslavingsproblemen begeleiden.

 

 
Logo IPM  

Counseling/gesprekstherapeut

Als counselor help ik cliënten middels therapeutische gesprekken zichzelf hervinden.

Coaching

is een machtig instrument waarmee ik coachees prestaties laat behalen die eerst onmogelijk leken. Als personal coach of life coach kan ik persoonlijke ondersteuning bieden of ik kan mijn coachingsvaardigheden inzetten binnen een bedrijf, school, team of dienstbetrekking.

 

 

|    Sportmassage    |    Gedragsspecialist    |  SensiPlus®therapie    |    Prijzen    |    Contact    |
IPM   -     Ilonka Pennings   -     Dr. Arntzstraat 14   -     5451 AJ Mill   -     Tel. ( 0485) 45 44 96   -     Mob. 06- 17740714   -     ilonkapen@gmail.com   -     www.ilonkapennings.nl